καθαρή εγκατάσταση Linux και Windows σε dual boot, βήμα προς βήμα