Σύμβαση Οβιέδο 1997 (Υπερσυνταγματική Νόμος 2619/1998 (ΦΕΚΑ'132)

3 min read

Άρθρο 2: 

Το προβάδισμα του ανθρωπίνου όντος Τα συμφέροντα και η ευημερία του ανθρώπινου όντος θα υπερισχύουν έναντι μόνου του κοινωνικού συμφέροντος ή της επιστήμης.

Άρθρο 5:

Γενικός κανόνας Επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει τηνελεύθερη συναίνεσήτουκατόπιν προηγούμενηςσχετικής ενημέρωσής τουΤοπρόσωπο αυτό θα ενημερώνεται εκτων προτέρων καταλλήλως ως προς το σκοπό και τη φύση της επέμβασηςκαθώς και ως προς τα επακόλουθα και κινδύνους που αυτή συνεπάγεταιΤο ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και οποτεδήποτε ναανακαλέσει τη συναίνεση του

Άρα

ΔΕΝ μπορεί να επιβληθεί ιατρική πράξη με τη δικαιολογία του κοινωνικού συμφέροντος χωρίς να υπάρχει ενημέρωση και κυρίως ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

Comments
* The email will not be published on the website.