Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Νόμος 4620/2019) Πηγή ΦΕΚ 96 Α / 11-06-2019 Άρθρο 275 - Στα αυτόφωρα εγκλήματα

1 min read

1. Προκειμένου για αυτόφωρα κακουργήματα και πλημμελήματα οι ανακριτικοί υπάλληλοι του άρθρου 31, καθώς και κάθε αστυνομικό όργανο, έχουν υποχρέωση, ενώ οποιοσδήποτε πολίτης το δικαίωμα, να συλλάβουν το δράστη, τηρώντας τις διατάξεις του Συντάγματος και του άρθρου 279 του κώδικα για την άμεση προσαγωγή του στον εισαγγελέα.

Άρα  

Αν ο εκπαιδευτικός παραβιάζει το Σύνταγμα και πίπτει σε αυτόφωρα εγκλήματα, ΚΑΘΕ πολίτης νομιμοποιείται να τον συλλάβει και να τον οδηγήσει στον Εισαγγελέα/Αυτόφωρο για να δικαστεί επί τόπου (στην περίπτωση που αυτός αρνηθεί να ακολουθήσει τον πολίτη στα δικαστήρια)

Comments
* The email will not be published on the website.